k k Termeni și condiţii | Memorial Romania
Call center (031) 9393

Termeni și condiţii

Limitarea răspunderii administratorului site-ului www.memorial.ro

Acest site web are ca scop facilitarea accesului pacienţilor Spitalului Memorial la informaţiile referitoare la serviciile oferite și la termenii lor de utilizare.
Scopul nostru este de a asigura date complete și actualizate pe site-ul web. Informaţiile prezentate pe site nu reprezintă sfaturi, recomandări medicale, consiliere în domeniul medical sau în oricare alt domeniu. Informaţia care se regăsește pe acest site este prezentată numai în scop informativ. În cazul în care aveţi nevoie de astfel de sfaturi și recomandări, vă încurajăm să apelaţi la un specialist competent din cadrul centrului medical prin efectuarea unei programări.

În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Grupul Memorial pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forţă majoră, Grupul Memorial și/sau operatorii, directorii, angajaţii și reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de orice răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Grupului Memorial, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Grupul Memorial și/sau pe operatorii, directorii, angajaţii și reprezentanţii săi de și împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului www.memorial.ro.

Grupul Memorial își rezervă dreptul de a elimina în orice moment orice conexiune sau program afiliat. Grupul Memorial nu garantează un acces neîntrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Grupul Memorial nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Abonarea utilizatorilor la newslwettere și alerte

Utilizatorii site-ului www.memorial.ro au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică pe baza consimţământului lor, existând posibilitatea ca utilizatorii să poată opta oricând pentru a primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de abonare newsletter/alertă. Vă rugăm să consultaţi sectiunea dedicată Protecţiei datelor cu caracter personal pentru mai multe detalii în acest sens.

Faţă de faptul că accesul la serviciile și informaţiile oferite prin intermediul site-ului, în special cele referitoare la rezultatele analizelor efectuate de către pacienţi, se poate realiza și prin intremediul unui cont activ, pe baza unui nume și a unei parole, recomandăm utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terţe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea Grupului Memorial.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site-ul www.memorial.ro recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat.

Echipa medicală

Adrian Răusche
Kinetoterapeut
Vezi profilul complet